We maken de toekomst.

Wubbo Ockelsprijs 2004: Duurzaamheid en duurzame energie.

 

Het idee, de achtergronden bij het project.

Voor de Wubbo Ockelsjuniorprijs 2004 'duurzaamheid en duurzame energie', zijn we bij de uitvoering van de opdracht uitgegaan van wat Wubbo op onze school heeft verteld. Hij zei o.a. dat toen hij in 1985 vanuit de ruimteshuttle naar de aarde keek het was alsof hij in de 'spiegel' keek. Hij bedoelde daarmee dat hij toen pas goed begreep dat de aarde echt het enige is waar we als mens kunnen leven. In de ruimte is geen water, lucht of voedsel. Het is er heel koud, er is geen zwaartekracht en er is heel veel gevaarlijke straling.

Als we met een ruimteschip naar een andere ster willen dan moeten we voedsel, water en lucht meenemen. Zo'n reis gaat vele tientallen jaren, misschien zelfs wel honderden jaren duren. Onderweg zijn er geen planeten waar je kunt stoppen voor nieuw voedsel, water en lucht. Je weet niet hoe lang de reis gaat duren voordat je een planeet vindt die een beetje lijkt op onze aarde. Onderweg moet je dus het vieze water weer schoonmaken, de lucht zuiveren en van het afval compost maken. Planten maken van de compost weer voedsel. Dat kost natuurlijk wel veel energie. De energie die daarvoor nodig is moet komen uit zonnecellen en vooral kernenergie, zoals in de zon.

De aarde is eigenlijk ook een ruimteschip, maar dan heel groot. Net zoals bij een ruimteschip zullen we alles weer opnieuw moeten gebruiken. Doen we dat niet dan vervuilen we ons 'ruimteschip' en kunnen we niet meer op de aarde leven. Alles wat we opeten, drinken, inademen en aan spullen gebruiken moet weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Het moet worden omgezet in nieuw voedsel, schoon water, schone lucht en opnieuw te gebruiken spullen. Alles moet gerecycled worden en dat heet duurzaamheid. Net zoals in een ruimteschip kost dat veel energie. Als we die energie halen uit aardolie, aardgas en steenkool, zal dat het milieu vervuilen en tenslotte zal het op zijn. De zon en kernenergie (kernfusie) geven schone energie die niet op kan raken en dat heet duurzame energie.

We maken nú de toekomst!

Onze toekomst is het jaar 2085: honderd jaar na de ruimtereis van Wubbo. In het jaar 2085 zou alles op aarde gerecycled moeten kunnen worden en maken we volledig gebruik van duurzame energie. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu beginnen om die toekomst te maken. Honderd leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium klas 2 zijn bijna zes weken tijdens de lessen techniek en natuur- en scheikunde bezig geweest met het project. Zij hebben het idee van de aarde als ruimteschip toegepast op woningen, steden en vervoer. Op allerlei manieren laten ze zien hoe afvalwater en afval weer gebruikt kan worden. Hoe er duurzaam op en in het water gewoond kan worden. Hoe er duurzaam gereisd kan worden, enz. enz. Ze hebben hun ideeën op posters getekend en modellen en een website gemaakt..