"; } ?> Cijfercalculator >

Cijfercalculator

= 10) $min = 1.0; if ($bonus <= -1 || $bonus >= 10) $bonus = 0.0; if ($minpunt <= 0) $minpunt = 55; if ($maxpunt <= 0) $maxpunt = 100; if ($mincijfer <= 0 || $mincijfer >= 10) $mincijfer = 5.5; if ($minprocent <= 0 || $minprocent >= 100) $minprocent = 55; if ($submit == "methode2") { $minprocent = round(($minpunt / $maxpunt) * 100, 1); } if ($submit == "methode3") { $minpunt = round($minprocent*0.01*$maxpunt, 1); $submit = "methode2"; } if ($print==0) { ?>
 

Rekenwijze

 


0 && $min > 0 && $min < 10 && $bonus > -1 && $bonus < 10) { echo 'Cijferlijst - '. $fpp . ' fouten per punt '; echo ' '; $temp = 0; while (round(10 - ($temp / $fpp) + $bonus,1) >= $min) { if (round($temp,0) != $temp) { $bgcolor = "#66CCFF"; } else { $bgcolor = ""; } echo ' '; if (round(10 - ($temp / $fpp) + $bonus,1) == $min) $temp += 100; $temp += .5; } } else if ($submit == "methode2" && $minpunt > 0 && $maxpunt > 0 && $bonus > -1 && $bonus < 10 && $mincijfer > 0 && $mincijfer < 10) { $ding2=(10-$mincijfer)/($maxpunt-$minpunt); echo 'Cijferlijst - '. $minprocent . '% of '.$minpunt.' punten van de '.$maxpunt.' is een ' . $mincijfer . ' '; echo ' '; $newbonus = $bonus + 10 - ($maxpunt * $ding2); $temp = $maxpunt; while (round($temp * $ding2 + $newbonus,1) >= $min && $temp >= 0) { if ($yes == 1) { $bgcolor = "#66CCFF"; $yes=0; } else { $bgcolor = ""; $yes=1; } echo ' '; if (round($temp * $ding2 + $newbonus,1) == $min) $temp -= 100; $temp -= 1; } } ?>

Gemaakt door Jan Paul Posma, 2005, voor het Willem Lodewijk Gymnasium.